Algemene verkoopvoorwaarden en gebruik

Overzicht

Deze website wordt gebruikt door lililluule . Op deze site, de termen "wij", "onze" en "onze" verwijzen naar lilibillule .

Lililluule biedt deze website, inclusief alle informatie, alle tools en alle beschikbare services, de gebruiker, afhankelijk van uw acceptatie van alle voorwaarden, voorwaarden, voorwaarden, politiek en meningen hier. << /span>

Door deze site te bezoeken en/of door een van onze producten te kopen, bent u toegewijd aan onze "service" en gaat u ermee akkoord te worden gekoppeld door de volgende modaliteiten ("Algemene verkoopvoorwaarden" , "Algemene verkoopvoorwaarden en gebruik", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden, voorwaarden en beleid waarvoor het hier wordt gemaakt en/of toegankelijk via Hyperlink. Deze algemene verkoopvoorwaarden en -gebruik zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperken zichzelf, voor gebruikers die op de site varen, die verkopers, klanten, handelaren en/ of contentbijdragers zijn.

Lees deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik zorgvuldig voordat u toegang krijgt tot of gebruik onze website. Door toegang te krijgen tot of een deel van deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord te worden gekoppeld door deze algemene verkoopvoorwaarden en -gebruik. Als u niet alle algemene voorwaarden van deze overeenkomst accepteert, moet u geen toegang tot de website of de daar aangeboden services gebruiken. Als deze algemene verkoopvoorwaarden en -gebruik als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene verkoopvoorwaarden en -gebruik. Wordt later aan deze winkel toegevoegd, zal ook worden onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik. U kunt de meest recente versie van de algemene verkoopvoorwaarden en gebruik op elk moment op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om een ​​deel van deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik te bijwerken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te publiceren. Het is aan u om deze pagina regelmatig te raadplegen om te controleren of wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van de website of uw toegang daartoe na de publicatie van een wijziging vormt een betekenis van u over deze wijzigingen.


Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. met het e-commerceplatform waarmee we u onze producten en diensten kunnen verkopen.

Artikel 1 - Gebruiksvoorwaarden van onze online winkel

Door deze algemene verkoopvoorwaarden en -gebruik te accepteren, verklaart u dat u de meerderheid van de meerderheid in uw land, staat of provincie van verblijf hebt bereikt, en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om iemand op uw kosten te laten gebruik deze website.

Het gebruik van onze producten met illegaal of ongeautoriseerd einde is verboden, en u moet ook niet, binnen het kader van het gebruik van de service, om de wetten te overtreden van uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot de wetten met betrekking tot auteursrechten).

u mag geen verzen, virussen of enige andere destructieve code verzenden.

Elke inbreuk of schending van deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

Artikel 2 - Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment, om welke reden dan ook de toegang tot diensten te weigeren. Dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens) op een niet-ingevodeste manier kan worden overgedragen, en dit betekent: < / span>

(a) transmissies op verschillende netwerken;

(b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische vereisten voor de verbinding van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie is altijd gecodeerd tijdens de verzending op netwerken.


u stemt ermee in om geen deel van de service of gebruik van de service niet te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, te verkopen, door te draaien of te benutten of enige toegang tot de service of contact op de website, waardoor de service wordt geboden, zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van ons. Titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden. >

Artikel 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en nieuws van informatie

We zijn niet verantwoordelijk als de beschikbare informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. De inhoud van deze site wordt alleen als indicatie verstrekt en mag niet uw enige informatiebron vormen om beslissingen te nemen, zonder vooraf nauwkeuriger, meer complete en bijgewerkte informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit om de inhoud op deze site te vertrouwen, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde eerdere informatie bevatten. Deze eerdere informatie is van nature niet up -to -date en wordt alleen voor informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het de verantwoordelijkheid is om de wijzigingen in onze site te volgen.

Artikel 4 - Wijzigingen aangebracht aan de service en prijzen

De prijzen van onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

We reserveren we op elk moment het recht om de service te wijzigen of te onderbreken (evenals een deel of een onderdeelinhoud van de service) zonder kennisgeving en op elk moment.

We zijn niet verantwoordelijk voor u of andere wijziging van derden, schorsing of onderbreking van de service. < Br>

Artikel 5 - Producten of diensten (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn op onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen het onderwerp zijn van rendement of uitwisselingen in overeenstemming met ons retourbeleid.


We hebben ons best gedaan voor show zo duidelijk als Mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de kleuren die door uw computerscherm worden weergegeven, nauwkeurig zal zijn.

We reserveren we het recht, zonder dit echter te doen, om de verkoop van onze producten of diensten aan iedereen te beperken en in een geografische regio of jurisdictie. We zouden dit recht kunnen uitoefenen op basis van -door -case. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden product of service die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en alle prijzen van producten kunnen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van service of product dat op deze site wordt gepresenteerd, is nul waar de wet het verbiedt.

We garanderen niet dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of andere goederen Dat u hebt verkregen of gekocht, voldoet aan uw verwachtingen, noch dat enige fout in de service wordt gecorrigeerd.

Artikel 6 - Capititude van facturering en accountinformatie

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden die door persoon, thuis of op bestelling zijn gekocht, verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen bevatten die worden geplaatst door of van dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde facturering en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of als we kwamen annuleren, kunnen we proberen u te waarschuwen door contact met u op te nemen via de e -mail en/of het factureringsadres/naar het telefoonnummer dat werd verstrekt toen de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bevelen te beperken of te verbieden die naar ons enige oordeel van handelaren, wederverkopers of distributeurs kunnen komen. Nauwkeurige informatie voor alle bestellingen die in onze winkel zijn geplaatst. U stemt ermee in om uw account snel bij te werken en uw andere informatie, inclusief uw e -mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

Artikel 7 - Optionele tools

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we niet oefenen noch volgen, controle, invloed.

u erkent en accepteert het feit dat we bieden Toegang tot dergelijke tools "zoals" en "volgens beschikbaarheid", zonder enige garantie, representatie of staat van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zullen geen wettelijke verantwoordelijkheid hebben die voortvloeit uit of gekoppeld aan het gebruik van deze optionele tools op de derde partij.

Als u de optionele tools op de site gebruikt, doet u dit eigen Risico en naar eigen goeddunken, en u moet de voorwaarden raadplegen waaraan deze tools worden aangeboden door de derde leveranciers (en). Nieuwe services en/of nieuwe functies op onze site (inclusief nieuwe tools en nieuwe bronnen). Deze nieuwe functies en nieuwe services zullen ook worden onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik.

Artikel 8 - Links van derden

Sommige inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service kunnen elementen van derden bevatten.


Links van derden op deze site kunnen u omleiden naar websites van de derde partij die zijn niet aangesloten bij ons. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites te onderzoeken of te beoordelen, en we garanderen niet en nemen geen verantwoordelijkheid op voor inhoud, website, product, service of ander element dat toegankelijk is op of van deze derde partijsites.

We zijn niet verantwoordelijk voor schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of een andere transactie die wordt uitgevoerd met betrekking tot deze derde partijwebsites. Lees het beleid en de praktijken van derden aandachtig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u zich aan een transactie verbindt. Klachten, klachten, zorgen of vragen over de producten van deze derden moeten worden voorgelegd aan dezelfde derden.

Artikel 9 - Opmerkingen, suggesties en andere gebruikersvoorstellen

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan competities), of als u zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen verzendt, online, online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk, "opmerkingen"), geeft u ons te allen tijde het recht en zonder beperking, om te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te vertalen en te gebruiken anders en in Alle media eventuele opmerkingen die u ons stuurt. We zijn niet en moeten niet worden gehouden:

(1) om de vertrouwelijkheid van de opmerkingen te handhaven;

(2) Betaal een vergoeding aan iedereen voor elke verstrekte commentaar;

(3) Om op opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar niet verplicht zijn om de inhoud die we schatten te controleren, te wijzigen of te verwijderen bij onze Alleen discretie, illegaal, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk, of die alle intellectuele eigendom of deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik breekt.> U stemt ermee in opmerkingen te schrijven die niet in strijd zijn met de derde plaats Partijen, waaronder auteursrechten, geregistreerde handelsmerken, vertrouwelijkheid, persoonlijkheid of andere persoonlijke rechten of eigendommen. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud zullen bevatten, en dat ze ook geen computervirussen of andere kwaadaardige software zullen bevatten die op welke manier dan ook de service of een andere bijbehorende website kunnen beïnvloeden. U kunt geen vals e -mailadres gebruiken, doen alsof u iemand bent die u niet bent, of probeert u ons en/of de derde partijen in de oorsprong van uw opmerkingen te veroorzaken. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u publiceert, evenals hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en weigeren enige verplichting over enige opmerking die u publiceert of die een andere externe publiceert.

Artikel 10 - Persoonlijke informatie

Indiening van uw persoonlijke informatie in onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid.
klik hier Om ons privacybeleid te raadplegen.

Artikel 11 - Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Het kan soms informatie zijn op onze site of in de service die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, bij productverzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om een ​​fouten, onnauwkeurigheid, weglating te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als er informatie in de Service of op een andere bijbehorende website te allen tijde en zonder kennisgeving is (inclusief (inclusief informatie (inclusief Nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de service of op een andere bijbehorende website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot informatie over prijzen, tenzij wettelijk vereist. Geen gedefinieerde datum voor het bijwerken of bijwerken in de Service of op een andere bijbehorende website moet rekening worden gehouden om te concluderen dat informatie in de Service of op een andere bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.

Artikel 12 - verboden gebruik

Naast de verboden die zijn uiteengezet in de algemene verkoopvoorwaarden en -gebruik, is u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:

(a) voor illegale doeleinden;

(b) om derden aan te moedigen illegale handelingen uit te voeren of deel te nemen;

(c) om een ​​regionale verordening of enige wet, regel of internationale regelgeving, federale, provinciale of staat te breken;

(d) om inbreuk te maken op of onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden;

(e) Om lastig te vallen, te mishandelen, te beledigen, te verwonden, te voorkomen, te lasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren volgens seks, seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst, het ras, de leeftijd, nationale afkomst of handicap ;

(f) om valse of misleidende informatie in te dienen;

(g) om virussen of een ander type kwaadwillende code uit te zetten of te verzenden die zal of kunnen worden gebruikt om de functionaliteit of functioneren van de service of een andere bijbehorende, onafhankelijke of internet te compromitteren; span>

(h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen;

(i) om een ​​gebied te vervuilen, te hamveren, informatie af te pakken, door het web te bladeren, te verkennen of te vegen (of een andere bron);

(j) voor obsceen of immorele doeleinden; of

(k) om de veiligheidsmaatregelen van onze service, elke andere website of internet te ondermijnen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen om verboden gebruik te hebben geschonden.

Artikel 13 - Uitsluiting van garanties en beperking van aansprakelijkheid

We garanderen niet of doen alsof uw gebruik van onze service ononderbroken, snel, veilig of fout is. Verkregen door het gebruik van de service zal nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
< Br> U accepteert dat we van tijd tot tijd de service kunnen verwijderen voor perioden van onbepaalde tijd of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u van tevoren te informeren.

u Even uitdrukk dat uw gebruik van de service of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is. De service evenals alle producten en diensten die u via de Service verstrekt, worden (tenzij uitdrukkelijk vermeld door onze rol) verstrekt "zoals het is" en "volgens beschikbaarheid" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder voorwaarden van een voorwaarden van een vriendelijk, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van marketing of marktkwaliteit, aanpassing aan specifiek gebruik, duurzaamheid, titel en afwezigheid van namaak.


Lilibillule, onze directeuren, managers, werknemers , gelieerde bedrijven, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners en concederten kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor letsel, verlies, klacht of direct, indirect, accessoires, bestraffende, speciale schade of opeenvolgende schade van welke aard dan ook zijn, inclusief maar niet beperken tot het verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, kosten Vervanging of alle vergelijkbare schade, hetzij contractueel, crimineel (zelfs in geval van nalatigheid), strikte of andere aansprakelijkheid, als gevolg van uw gebruik van een service of product van deze service, of als voor elke andere klacht gekoppeld aan welke manier dan ook voor uw gebruik van de service of enig product, inclusief maar beperkt tot een fout of weglating in een inhoud, of tot verlies of schade van alle soorten gebruik van de service of een inhoud (of product) gepubliceerd, verzonden of anderszins Beschikbaar via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid die ze voordoen. Omdat bepaalde staten of bepaalde rechtsgebieden niet toestaan ​​om de verantwoordelijkheid voor opeenvolgende of accessoire schade uit te sluiten of te beperken, zal onze verantwoordelijkheid worden beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

Artikel 14 - Compensatie

You agree to compensate, defend and protect Lilibillules , our parent company, our subsidiaries, affiliated companies, partners, managers, directors, agents, contractors, conceders, service providers, service providers, service providers , Serviceproviders, dienstverleners, onderaannemers van dienstverleners, leveranciers, stagiairs en werknemers, met betrekking tot een klacht of verzoek, inclusief redelijke advocaten, gedaan door een derde partij vanwege of voortvloeien uit uw schending van deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik of documenten waarnaar zij verwijzen, of van uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Artikel 15 - Dissocibility

In het geval dat een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden en -gebruik wordt beschouwd als illegaal, nul of niet van toepassing, kan deze bepaling niettemin worden toegepast in de volledige mate toegestaan ​​door de wet, en het oninplichtige deel moet worden beschouwd als zijnde als zijnde Gedissocieerd van deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik, mag deze dissociatie geen invloed hebben op de geldigheid en toepasbaarheid van alle andere resterende bepalingen.Artikel 16 - Termination

De verplichtingen en verantwoordelijkheden die door de partijen zijn geïnitieerd vóór de datum van beëindiging, blijven van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst en dit voor alle doeleinden.

Deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik zijn effectief tenzij ze door u worden beëindigd of niet. U kunt deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik op elk gewenst moment beëindigen door te melden dat u onze services niet langer wilt gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we oordelen, Naar eigen goeddunken, dat u faalt, of als we vermoeden dat u niet in staat bent geweest om te voldoen aan de voorwaarden van deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik, kunnen we deze Overeenkomst ook op elk gewenst moment beëindigen zonder u van tevoren te waarschuwen en u blijft Verantwoordelijk voor alle aansprakelijke bedragen tot de datum van beëindiging (dit is opgenomen), en/ of wij kunnen u weigeren toegang tot onze services (of tot een deel hiervan).

Artikel 17 - Integraliteit van de overeenkomst

Elke inbreuk op ons voor de uitoefening of toepassing van een wet of enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik mag geen verzaking van dit recht of op deze bepaling zijn.

< Span> Deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik of een ander beleid of operationele regel die we op deze site publiceren of relatief met de service vormen het geheel van de overeenkomst en de 'Overeenkomst tussen u en ons en regeren uw gebruik van de Service, en Vervang alle communicatie, voorstellen en alle overeenkomsten, vorige en hedendaagse, mondeling of geschreven, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot een eerdere versie van algemene verkoopvoorwaarden en gebruik).


Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik mag niet worden geïnterpreteerd tegen de partijeditor.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

Deze algemene verkoopvoorwaarden en -gebruik, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u diensten verlenen, worden beheerst en geïnterpreteerd onder de wetten die van kracht zijn op 12, Rue Jean Poulmarch, Parijs, Frankrijk. < / span>

Artikel 19 - Wijzigingen aangebracht aan de algemene verkoopvoorwaarden en gebruik

U kunt de meest recente versie van de algemene verkoopvoorwaarden en gebruik op elk gewenst moment op deze pagina raadplegen.

We behouden ons het recht op, aan onze enige discretie , bijwerken, wijzigen of vervangen elk deel van deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik door updates en wijzigingen op onze site te publiceren. Het is aan u om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of wijzigingen zijn aangebracht. Uw continu gebruik van of toegang tot onze site na de publicatie van een wijziging van deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik vormt een acceptatie van deze wijzigingen.

Artikel 20 - Contactdetails

Vragen over de algemene verkoopvoorwaarden en -gebruik moeten naar ons worden verzonden op contact@homedic.fr.